YELTSIN, I LOVE U, RUSSIA

PHOTOGRAPHER: ANASTASIIA KOKLIANOVA @DEVOCHKAIZ90S
MODELS: MARIA ARKHIPOVA @MARYDIDNT,ATEM SMIRNOV @YNELLYDADWG, NIKA SEMIDOTSKAYA @_SEMIDOCKAYA_, ANDREY ALEXEEV @ONDREEEY, VLADISLAV GUTOVSKY @VLADIKDETSKISADIK0108
MAKE UP ARTIST: EVGENIA CHERNISHOVA @_KRAUTMAN_