Grinch


Photographer: Katya Vlasova @onlyflowersleftalive
Styling: Liza Ovcharenko @basic_blonded
Art direction & Production: Liza Ovcharenko @basic_blonded & Katya Vlasova @onlyflowersleftalive Model: Aliia Budailova @the.budailova
Makeup: Quynh @artsy.guynh
Hair: Alena Shefer @alenashefer & @toniandguysalonprague