MOON RIDER

Photography: Tamara Kulikova @tommy.kulikova
Model and Actor: Vika Miroshnichenko @miroshnchnk
Styling: Daria Vorobyeva @dash.v
Make up and Hair: Anastasiya Andreeva @may_lyrics
Photography assistants: Michael Kulikov @herr.kulikov, Vladislav Konyshev @vlvdkonyshev