YELTSIN, I LOVE YOU RUSSIA

PHOTOGRAPHER: ANASTASIIA KOKLIANOVA @DEVOCHKAIZ90S
MODELS: MARIA ARKHIPOVA @MARYDIDNT,ATEM SMIRNOV @YNELLYDADWG,
NIKA SEMIDOTSKAYA @SEMIDOCKAYA,ANDREY ALEXEEV @ONDREEEY,
VLADISLAV GUTOVSKY @VLADIKDETSKISADIK0108
MAKE UP ARTIST: EVGENIA CHERNISHOVA @KRAUTMAN